×

Samenwerkingsverbanden

Als psychiatrisch ziekenhuis willen we een kwalitatieve zorg aanbieden.

We maken deel uit van het Netwerk Geestelijke Gezondheid SaVHA?! en werken zeer nauw samen met verschillende partners in het netwerk, waaronder de mobiele teams, Herstelacademie, De Raster en Den Diepen Boomgaard.  De doelstelling van dit samenwerkingsverband is om een optimale geestelijke gezondheidszorg te organiseren voor volwassenen en ouderen met milde tot complexe psychische zorgvragen.

 

Aangezien gastvrijheid één van onze kernwaarden is, zetten we in het bijzonder in op vluchtelingen met ernstige psychische zorgvragen (Pozah). Deze zorg wordt geboden in nauwe samenwerking met Fedasil. Meer info kan je vinden op de website van Cultuursensitieve Zorgverlening GGZ

 

Daarnaast werken we ook graag samen met heel wat scholen om zo studenten de kans te geven om hier stage te lopen.

 

Het groene en natuurlijke kader waarin we onze zorg aanbieden is er gekomen in samenwerking met Regionale landschappen. Zij hebben ons domein mee getransformeerd naar wat het nu is. Meer hierover kan je terug vinden op hun website.

Volgende partners ondersteunen sommige therapieën en zorgen voor een wetenschappelijke basis: Het Lezerscollectief en Terra-Therapeutica