×

Zorgeenheid voor persoonlijkheid-, stemmings- en/ of angststoornissen (Zeno)

Doelgroep 

We onderscheiden twee doelgroepen:

  • Cliënten met persoonlijkheidsstoornissen
  • Cliënten met stemmings– of angststoornissen 

We bieden onze cliënten een persoonlijk hersteltraject aan middels groeps– en individuele therapie, waarin we nood aan zorg, therapeutische ondersteuning, training en begeleiding waarborgen.

Er wordt gewerkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch behandelkader.

Om een optimale behandeling te garanderen, wordt een deelname van vier (schematherapie en DGT) of vijf (waardenkompas en ik-versterkend) dagen per week verwacht. 

Zorgvragers met stemmings– en/of angststoornissen hebben de mogelijkheid om residentieel opgenomen te worden.

Zorgvragers met persoonlijkheidsstoornissen zullen hoofdzakelijk dagbehandeling genieten.

 

Behandeling

We bieden 4 verschillende modules aan:

  • Het waardenkompas: Deze module heeft als doel om de waarden en krachtbronnen van zorgvragers te identificeren en te integreren in hun dagelijks leven.
  • Schematherapie: Dit is een inzicht gevende psychotherapeutische groep waarin deelnemers leren zich bewust te worden van hun valkuilen en leren hoe ze hier op een andere manier mee kunnen omgaan.
  • Dialectische Gedragstherapie (DGT): Deze psychotherapeutische groep is gericht op mensen die moeite hebben met het reguleren van hun emoties en spanningen.
  • Ik-versterkend: Deze inzicht gevende  therapiegroep heeft tot doel de vaardigheden en het zelfbeeld te versterken, aangevuld met individuele gesprekken.

 

Aanmelding en verloop van de opname

De aanmelding gebeurt bij voorkeur door een hulpverlener.

Na het invullen van een aanmeldingsformulier en beoordeling door het team wordt een intake gepland om de wederzijdse verwachtingen te toetsen. De intake gebeurt individueel en/of in de aanwezigheid van naastbetrokkenen, zodat ook zij beschikken over de nodige informatie.

Na een observatieperiode van vier à zes weken stelt het team in samenspraak met de zorgvrager een trajectplan op voor het verdere therapieverloop.

Naastbetrokkenen kunnen op vraag of na toestemming van de zorgvrager betrokken worden.

Er is mogelijkheid tot wederzijds overleg met het professionele netwerk.

 

Nazorg

Tijdens de ontslagfase (laatste 2 maanden) wordt nazorg besproken en  georganiseerd voor mentale ondersteuning en dag-invulling. Mentale ondersteuning bv: ambulant psychiater, psycholoog, psychotherapeut, de huisarts, psychiatrische thuiszorg SPPIT, CGG, CAW of andere hulpverlenende instantie. Voor dag-invulling, bv: VDAB, GTB, werkhervatting, CAPR, vrijwilligerswerk,