×

Ouderenzorg (Averroës)

Doelgroep

We onderscheiden vier doelgroepen:

  • Patiënten met stemmings– en/of angststoornissen
  • Patiënten met psychotische problematiek; zowel late-onset als decompensatie van een chronisch beeld
  • Patiënten met een verslavingsproblematiek (alcohol en medicatie)
  • Patiënten met een verward toestandsbeeld waarbij de (differentiële-) diagnose nog niet duidelijk is.

De zorgeenheid beschikt ver 25 bedden, verdeeld over een open unit voor patiënten met functionele stoornissen, en een gesloten unit voor zorgvragers met gedrags– en/ cognitieve problemen.

Dit laat toe om maximaal in te spelen op de nood aan structurering en bescherming.

 

Behandeling 

We onderscheiden drie behandelgroepen:

Deze zijn niet ingedeeld op basis van diagnose, maar op basis van functioneringsniveau:

  • Bij de eerste groep is de doelstelling het opnieuw zelfstandig functioneren buiten het ziekenhuis. De nadruk ligt meer op verbale therapieën en het terug opnemen van de autonome vaardigheden.
  • Voor patiënten in de tweede groep geldt dezelfde doelstelling, maar zij hebben meer tijd en zorgondersteuning nodig om dit doel te bereiken.
  • De derde groep van patiënten heeft zowel op psychisch als op praktisch vlak maximale ondersteuning nodig waardoor een meer individuele aanpak aangewezen is.

Door het werken met drie duidelijk onderscheiden therapiegroepen, kunnen we beter inspelen op de individuele nood aan zorg, therapeutische ondersteuning, training en begeleiding.

 

Aanmelding en verloop van de opname

De aanmelding gebeurt bij voorkeur door of op beslissing van een arts.

Indien nodig plannen we zo snel mogelijk een intakegesprek om verwachtingen wederzijds af te stemmen. Soms komen patiënten jonger dan 65 jaar ook in aanmerking voor een opname, hierover wordt ad hoc beslist.

De opname gebeurt bij voorkeur in aanwezigheid van naastbetrokkenen om een goede informatieoverdracht te garanderen. Na een observatieperiode van vier à zes weken bespreekt het team samen met de patiënt de verdere stappen in de behandeling.

De doelstellingen worden, indien mogelijk, zowel met de patiënt als de naasten besproken. Ook bij het afronden van een behandeling speelt de driehoek zorgvrager-familie-behandelteam een centrale rol.

Daarnaast, houden we de behandelende huisarts en/of psychiater op de hoogte via opname– en ontslagrapporten.

 

Nazorg

Er zijn verschillende manieren waarop we ondersteuning bieden na een opname op onze zorgeenheid.

Na ontslag kunnen patiënten aangemeld worden voor één of andere vorm van ambulante begeleiding. In complexe dossiers volgt het team nog mee op totdat de ambulante hulp kan starten.

Daghospitalisatie biedt patiënten de mogelijkheid om na een voltijdse hospitalisatie stapsgewijs terug te keren naar huis. Gedurende enkele dagen per week kunnen ze deelnemen aan het therapieprogramma.

We werken samen met De Raster, een initiatief voor beschut wonen, en hebben een doorgangshuis genaamd Landhuizen Dit huis biedt tijdelijke accommodatie aan mensen die de overgang maken naar zelfstandig wonen na een ziekenhuisopname. De doelstelling hiervan is om meer autonomie te laten verwerven en te evalueren welke zorgondersteuning er in de woonsituatie nodig is.