×

Galenos / HIC (High and Intensive Care)

 

Doelgroep

Volwassenen, vanaf 18 jaar, in crisis- al dan niet onder gedwongen statuut- met gevaarlijk risicogedrag naar henzelf en anderen, met nood aan intensieve psychiatrische zorg en verhoogd toezicht. 

Onder patiënt in crisis verstaan we het volgende: 

  • Een niet te corrigeren structuurverlies
  • Gevaar voor zichzelf of anderen (indien een opname daarin helpend kan zijn)
  • Een tijdelijke uitgeputte dragkracht van de context en/ of het zorgsysteem 
  • Een tijdelijke noodzaak aan continue monitoring 

De HIC voorziet de mogelijkheid, na evaluatie door het team, tot rooming-in.  

 

Behandeling 

We proberen, via multidisciplinaire screening, een behandelaanbod op maat op te stellen om de crisis van de patiënt in te schatten en te stabiliseren. 

Binnen een opname op de HIC wordt een periode van acure zorgnood overbrugd en wordt nadien, in samenspraak met het netwerk van de patiënt, het behandelplan intra- en extramuraal verdergezet. Een opname op de HIC is zo kort als mogelijk en draait om: 

  • Crisisstablisatie en risicotaxatie 
  • Multidisciplinaire screening 
  • Zorgoverleg met de directe betrokkenen van de patiënt
  • Medicamenteuze oppuntstelling 
  • Oriëntatie 

 

Aanmelding en verloop van de opname 

De aanmelding gebeurt bij voorkeur door een arts. 

Indien een intake nodig is om de wederzijdse verwachtingen af te toetsen, wordt dit zo snel mogelijk ingepland. Als de zorgvrager dat wenst, kunnen ook de naasten aanwezig zijn bij de evaluatie. 

Tijdens de behandeling staat de zorgvrager centraal. Echter, betrekken we ook graag de naasten. 

Daarnaasr, houden we de behandelende huisarts en/of psychiater op de hoogte via opname- en ontslagrapporten. 

Onze zorgeenheid staat bovendeien permanent open voor overleg met het zorgnetwerk. 

 

Nazorg

Binnen onze afdeling voorzien we diverse nazorgmogelijkheden voor zorgvragers. 

De duur van de opname kan per patiënt variëren, maar bedraagt maximaal 9 weken

Tijdens deze 9 weken voorzien wij nauwkeurige opvolging door middel van zorgafstemmingsgesprekken, waarbij alle betrokken partijen worden uitgenodigd om zo het ontslag tijdig voor te bereiden. Na stabilisatie kan er doorverwezen worden naar residentiële behandeleenheden of dagbehandelingen zowel binnen als buiten ons ziekenhuis. 

Verder kunnen we na ontslag nazorg organiseren met verschillende zorgpartners, zoals een mobiel team voor thuiszorg, een regionaal centrum voor Geestelijke gezondheid (CGG), een ambulante psychiater of andere hulpverleners en instanties.