×

Veelgestelde vragen

 Waar kan ik terecht met mijn opname vraag?

Je kan je opnamevraag enkel telefonisch stellen (niet via mail) aan de opnamecoördinator. Meer info kan je terug vinden op de pagina: hoe aanmelden?

 

Er zijn geen vrije consultaties in ons ziekenhuis, met medisch-psychiatrische vragen kan je terecht bij een huisarts of bij een ambulante psychiater.

 

Checklist administratie

 • Identiteitskaart
 • Indien niet aangesloten bij een ziekteverzekeringsorganisatie: een E112-formulier of requisitorium van ten laste neming van medische verblijfskosten of European Health Insurance
 • (onder voorbehoud) hospitalisatieverzekeringsformulier
 • Naam en adres van jouw huisarts
 • Formulier van arbeidsongeschiktheid, bestemd voor de arts van jouw ziekenfonds (kan ook gevraagd worden aan de maatschappelijk werker van jouw afdeling )
 • Adres en telefoon van een familielid of contactpersoon

 

 Checklist Psychiater 

 • Verwijsbrief van jouw huisarts, psychiater of van een andere verwijzer
 • Naam en adres huisarts
 • Lijst met huidige medicatie 
 • (indien mogelijk) vroegere medische en psychiatrische verslagen

 

Checklist benodigdheden

 • Kledij voor overdag (voor alle weersomstandigheden, ook buitenactiviteiten )
 • Slaapkledij
 • Ondergoed
 • Sport- en zwemkledij en –schoenen
 • Schoenen
 • Pantoffels
 • Toiletbenodigdheden: zeep, kam, tandpasta, tandenborstel, scheergerief, zakdoeken,…
 • Boeken, tijdschriften, laptop, muziek, schrijfgerief …

Waardevolle spullen laat je best thuis!  

 

Mits toestemming van de behandelende psychiater mag je tijdens vrije momenten het ziekenhuis verlaten.

In de week is dit gewoonlijk buiten de uren van het therapieprogramma en ’s avonds. We verwachten wel dat je steeds je vertrek en terugkeer meldt aan de verpleegpost. Van zodra je gezondheidstoestand het toelaat, kan je in overleg met de behandelende arts ook in het weekend naar huis, al dan niet met een overnachting.

Tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis kan je uiteraard ook bezoek van familie en vrienden ontvangen. Je kan de exacte bezoekuren navragen op de afdeling.

Bezoekers melden zich steeds aan bij het onthaal van het ziekenhuis of bij de verpleegpost van de zorgeenheid.

 

Je verblijf in het ziekenhuis is tijdelijk. Daarom wordt van bij het begin van je opname gedacht aan het moment van je ontslag. De behandelende psychiater neemt de beslissing tot ontslag in overleg met jou en het behandelteam. In de laatste week voor jouw ontslag heb je zeker ook nog afrondingsgesprekken met jouw individueel begeleider, psychiater, psycholoog en maatschappelijk assistent, verpleegkundige … Aansluitend op een voltijdse opname, kan je ook kiezen voor een deeltijds (dag/nacht) programma op de eigen zorgeenheid, in samenspraak met de arts. Na een verblijf in het ziekenhuis is verdere ondersteuning en begeleiding vaak een noodzaak. Om de continuïteit van de zorg te waarborgen, kan er bij jouw ontslag nazorg opgestart worden. Jouw huisarts, behandelende arts of een andere psychiater, een Centrum Geestelijke Gezondheid, het mobiel team voor psychiatrische zorg aan huis, familieleden en andere personen die jouw situatie kennen, kunnen een bijdrage leveren aan de organisatie en de opvolging van deze nazorg.