×

Wat zijn mijn rechten?

Algemeen

Als ziekenhuis respecteren wij uiteraard de wet op de patiëntenrechten. Deze stimuleert het vertrouwen in en bevordert de kwaliteit van de relatie tussen de patiënt en de hulpverlener. Elke persoon heeft recht op heldere informatie over zijn gezondheidstoestand en behandeling. Het is onmogelijk om in kort bestek in te gaan op al jouw rechten. Vandaar verwijzen we hier naar de meest relevante brochures en websites. Bovendien ontvang je bij opname de overheidsbrochures en kan je intern steeds terecht bij directie voor bijkomende uitleg.

Brochure patiëntenrechten is terug te vinden op de webpagina over patiëntenrechten van de federale overheid .

 

Ombudsdienst

De zorgverstrekkers van het Sint-Alexius Ziekenhuis doen er alles voor om jouw verblijf comfortabel te maken en je met de beste zorgen te omringen. Desondanks kan het zijn dat jouw verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat je een vraag, een probleem of een klacht hebt. In dat geval kan je in eerste instantie best de betrokken medewerk(st)er en/of teamcoördinator daarover aanspreken. Indien dit te moeilijk is, kan je ook contact opnemen met de externe ombudspersoon. De ombudspersoon is niet verbonden aan het ziekenhuis en werkt dan ook in alle onafhankelijkheid.

Je kan de ombudsvrouw Sofie Perquy bereiken op de volgende manieren:

telefoon: 0489 58 78 38

e-mail: sofie.perquy@oogg.be

adres: Tenderstraat 14 9000 Gent

De ombudspersoon luistert naar jouw vragen en probeert samen met jou de meest geschikte oplossing voor je probleem te vinden.

Het gesprek is volstrekt vertrouwelijk. De ombudspersoon neemt enkel stappen waarmee jij toestemt. Mits jouw akkoord, zal zij contact opnemen met de betrokken zorgverstrekker. Indien mogelijk en gewenst, wordt een bemiddelingsgesprek georganiseerd.

Als je niet tevreden bent met het resultaat, worden alternatieven besproken en kan de ombudspersoon je inlichten over de werkwijze van een formele klacht.

Voor alle informatie over de ombudsfunctie verwijzen we je graag door naar de site van de onafhankelijke ombudsdienst geestlijke gezondheidszorg

De ombudsvrouw bezoekt elke woensdag van 9u30 tot 12u de verschillende zorgafdelingen. Tussen 12u30 en 13u is ze terug te vinden in haar bureel vooraan het ziekenhuis. Vraag gerust aan het onthaal of op de zorgeenheid waar zij consulteert. Op elke zorgeenheid is ook een brievenbus voorzien waar klachten schriftelijk in gedeponeerd kunnen worden

 

Patiëntendossier

In de loop van jouw verblijf in het ziekenhuis geef je heel wat informatie over jezelf aan de verschillende medewerkers van het team van jouw zorgeenheid. Dit is nodig om jou een optimale behandeling te kunnen bieden.

Al deze informatie verzamelen wij in jouw patiëntendossier. Wij zijn wettelijk verplicht dit te doen. Wij beschermen ook jouw privacy. Dit dossier is bijgevolg strikt vertrouwelijk en is enkel toegankelijk voor zorgverleners die rechtstreeks bij jouw behandeling betrokken zijn. Al onze medewerkers- ook die in opleiding- zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

 

 

Godsdienstige-, morele- of filosofische bijstand

Wij eerbiedigen de godsdienstige of filosofische overtuiging van elke patiënt. Tijdens jouw verblijf bieden wij ook op dit vlak ondersteuning. In dit ziekenhuis is een pastoraal werker van de Rooms-Katholieke eredienst en een lekenraadgever aanwezig. Zij zijn bereid te luisteren en stil te staan bij wat jou bezighoudt, met respect voor jouw geloofs- of levensovertuiging. Indien je een andere geloofsovertuiging hebt, dan zal er in de mate van het mogelijke ook aan tegemoet worden gekomen.

Bij opname ontvang je een onthaalbrochure, met daarin een document om jouw wensen kenbaar te maken.  Je kan deelnemen aan de eucharistievieringen en gebedsdiensten die regelmatig in het ziekenhuis georganiseerd worden.