×

Wat kost een opname?

Het ziekenhuis past de betalingsregeling ‘derde betaler’ toe. Dit wil zeggen dat het ziekenhuis het grootste deel van de verblijfskosten, rechtstreeks aan jouw ziekenfonds factureert.

Wat betaal je zelf?

 • Het persoonlijke aandeel in de verpleegdagprijs (remgeld). Dit bedrag is afhankelijk van jouw hoedanigheid als rechthebbende op geneeskundige zorgen en de duur van de hospitalisatie
   
 • Het persoonlijk aandeel in het toezichthonorarium
   
 • Een forfaitair bedrag per dag als bijdrage in de kosten voor geneesmiddelen. (Dit bedrag dien je ook te betalen voor de dagen waarop je tijdens jouw verblijf in het ziekenhuis met toestemming afwezig bent.)
   
 • Producten die als nutriënten beschouwd worden en niet als geneesmiddel (bv. hydraterende bodylotions, reinigingstabletten voor protheses) en toiletartikelen worden extra aangerekend.
   
 • Per opname een persoonlijk aandeel voor medisch-technische verstrekkingen
  • Dit forfait wordt niet aangerekend:
   • Indien je recht hebt op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming
   • Indien je hier gehospitaliseerd wordt, onmiddellijk na ontslag uit een ander ziekenhuis
     
 • Persoonlijke uitgaven, zoals bv. kapper, verplaatsingen, huur televisie,...

Het persoonlijk aandeel in de verpleegdagprijs, in het toezichtshonorarium, het forfaitair bedrag per dag als bijdrage in de kosten voor geneesmiddelen, evenals het persoonlijk aandeel voor medisch-technische verstrekkingen worden bij wet of bij RIZIV-conventie bepaald.

De verpleegnota wordt maandelijks opgemaakt. De betaling dient te gebeuren binnen de 15 dagen na ontvangst van de verpleegnota.

Bijkomende informatie over de hospitalisatiekosten kan je verkrijgen bij de maatschappelijk assistent of bij de dienst facturatie, voor de specifieke bedragen verwijzen we naar de bijlage ‘Verpleegnota en financiële aspecten van uw verblijf van de onthaalbrochure’, die je bij opname ontvangt.