×

Privacy

Inzage en/of afschrift van mijn dossier?

Wij vinden het belangrijk om info over je behandeling te delen, zodat jij de best mogelijke keuzes kan maken in je zorg. Indien je vragen hebt over je zorg en je zorgdossier, kan je dit best rechtstreeks bespreken met je zorgverleners. Daarnaast kan je samen met jouw behandelend arts je elektronisch zorgdossier inkijken. Je kan ook een kopie vragen van je dossier via je arts. Je arts heeft 15 dagen de tijd om je een afschrift van je dossier te bezorgen. Een afschrift vragen is gratis sinds de nieuwe privacy wetgeving (25/05/2018). 

Wie kan de vraag naar inzage of een afschrift stellen?
  • Jijzelf als patiënt of bewoner

Je kan als patiënt of bewoner zelf inzage of afschrift aanvragen. 

Als je wil kan je vertrouwenspersoon je bijstaan of in jouw plaats je patiëntendossier inkijken. Je dient je vertrouwenspersoon dan schriftelijk aan te duiden via dit formulier. Geef aan dat hij of zij je dossier mag inkijken of een afschrift mag krijgen. Je dient nog steeds zelf een aanvraag in te dienen.

  • Je vertegenwoordiger, als jij niet (meer) zelf kan beslissen

Als je zelf niet (meer) kan beslissen, kan je formeel vertegenwoordiger (schriftelijk vastgelegd via dit formulier) een aanvraag doen om je dossier in te kijken of een afdruk te krijgen. Als er geen formeel vertegenwoordiger is aangeduid (en er is geen bewindvoerder bevoegd) kan je echtgenoot/partner en daarna je meerderjarig kind, een ouder of een meerderjarige broer/zus een aanvroeg doen. 

Waar heb je recht op?

Je hebt als patiënt altijd recht op informatie over je gezondheid. Deze vraag zal steeds doorgestuurd worden naar je behandelend arts. Je rechten als patiënt zijn niet van toepassing op:

  • Persoonlijke notities van de arts, behalve als je vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger arts is
  • Gegevens die betrekking hebben op derden,
  • Gegevens waarvoor de arts de therapeutische exceptie inroept, inclusief de motivering hiervoor
Recht op niet weten

Je kan ook laten weten dat je bepaalde gegevens niet wil weten. Krachtens de wet Patiëntenrechten heb je dit recht voor zover deze onwetendheid geen ernstig nadeel heeft voor je gezondheid of voor derden.

 

Hoe kan je een verzoek tot inzage of een afschrift aanvragen?

 

Ben je momenteel in behandeling binnen ons ziekenhuis?

Dan stel je je vraag tot inzage in jouw elektronisch zorgdossier mondeling aan jouw behandelend arts. Eventueel stel je je vraag aan een ander lid van het multidisciplinair team, die jouw vraag zal doorgeven aan de behandelend arts.

Dan stel je je vraag tot afschrift van jouw elektronisch zorgdossier bij voorkeur schriftelijk via het aanvraagformulier aan jouw behandelend arts. Je kan hiervoor eventueel ook terecht bij een ander lid van het multidisciplinair team, die dit zal doorgeven aan jouw behandelend arts.

Ben je momenteel niet in behandeling binnen PZ Sint Alexius?

Dan stel je je vraag tot inzage in of afschrift van jouw patiëntendossier bij voorkeur schriftelijk via het aanvraagformulier aan het medisch secretariaat via: 

Hoe ontvang je de gevraagde gegevens?

De gegevens uit het patiëntendossier dienen door de aanvrager zelf afgehaald te worden in Sint Alexius in Grimbergen. Dit is noodzakelijk om de identiteit van de aanvrager te kunnen controleren, zodat onbevoegden geen misbruik kunnen maken van de gegevens van onze patiënten en bewoners. Breng daarom zeker je identiteitskaart mee. In kader van bewindvoering over de persoon, is het ook noodzakelijk om het vonnis mee te brengen.

Het medisch secretariaat zal telefonisch een afspraak met jou maken om binnen de 15 dagen na aanvraag de gevraagde gegevens te komen afhalen. Je dient je aan te melden aan het onthaal en ondertekent bij afhaling een verklaring voor ontvangst.