×

Patiëntenverenigingen

Er zijn verschillende verenigingen ter beschikking van en voor patiënten. Hieronder kan je meer informatie vinden 

Vlaams patiënten platform

Het Vlaams Patiëntenplatform wil een verhoging van de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving door gemeenschappelijke noden en knelpunten te helpen oplossen via belangenbehartiging op alle relevante beleidsniveaus en binnen alle relevante gezondheidsvoorzieningen. Het Vlaams patiëntenplatform brengt patiëntenverenigingen samen en zorgt hierdoor voor een sterk draagvlak voor gemeenschappelijke patiëntenbelangen. Het Vlaams patiëntenplatform wil ijveren voor inspraak in het gezondheidsbeleid en de ervaringsdeskundigheid van patiënten tot zijn recht laten komen.

 Cliëntenvertegenwoordiging| GGZ Netwerk SaVHA?! 

 

Werkgroep DENK

DENK (Door Ervaring Naar Kennis) is een werkgroep van het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid (www.overlegplatformgg.be) .  De werkgroep bestaat uit ervaringsdeskundigen, mensen die al een hele weg afgelegd hebben in de psychiatrie en de geestelijke gezondheidszorg. Zij willen hun ervaringskennis en inzichten delen ten behoeve van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Zij weten, beter dan wie ook, hoe het voelt om psychisch ziek te zijn, hoe het herstelproces verloopt, op welke manier ze elke dag opnieuw kunnen omgaan met hun beperking, wat de impact ervan is op hun omgeving,… Dit trachten zij te doen door aan beleidsparticipatie te doen, te werken rond Herstel en in te zetten op positieve beeldvorming.

DENK Halle-Vilvoorde komt maandelijks samen in het Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius te Grimbergen. De bijeenkomst vindt elke 2de dinsdag van de maand plaats van 10u tot 12u. 

Voor meer informatie: werkgroep-denk

 

UilenSpiegel vzw

UilenSpiegel is een patiëntenvereniging geestelijke gezondheidszorg

De doelstellingen zijn de volgende:

  • lotgenotencontact organiseren
  • belangen van (ex-)patiënten behartigen
  • het bevorderen van patiëntenparticipatie
  • het stimuleren van herstel en ervaringsdeskundigheid
  • de publieke opinie sensibiliseren
  • informatieverstrekking via: de website, het tijdschrift Spiegel, lezingen en een facebookpagina 

Indien je meer informatie wenst over de regionale activiteiten of de werking, kan je contact opnemen via het secretariaat:

telefoon: 02 410 19 99

e-mail: uilenspiegel@uilenspiegel.net 

 

Trefpunt zelfhulp  

Op zoek naar ondersteuning rond zelfhulp, lotgenotencontact of ervaringsdeskundigheid? We bieden je gratis en vrijblijvend advies, vorming en begeleiding

voor meer informatie: trefpunt zelfhulp