×

Klachtenprocedure

Wat is een klacht?

Een klacht is iedere mondelinge of schriftelijke uiting van ongenoegen of ontevredenheid over het zorgaanbod en de dienstverlening in het ziekenhuis.

Deze klacht, door de patiënt en/of zijn naasten, kan gemeld worden aan de betrokken hulpverleners van de zorgeenheid en de personen die betrokken zijn bij de dienstverlening, aan de externe ombudsdienst, aan de directie patiëntenzorg of aan de administratief directeur.

 

Een mondelinge klacht

De klacht kan dan in direct overleg tussen patiënt/en of zijn familie en de betrokken hulp-/dienstverleners besproken en opgelost worden. Of door bemiddeling van de externe ombudspersoon. De betrokken hulp-/dienstverleners kunnen ook beroep doen op de directie patiëntenzorg.

Op het niveau van de zorgeenheid of de dienst worden eventueel de nodige maatregelen genomen of voorgesteld.

 

Een schriftelijke klacht

Bij een schriftelijke klacht wordt een kopie van de klacht doorgestuurd naar de externe ombudspersoon, de betrokken zorgeenheid/dienst, de betrokken arts, de teamcoördinator, de zorgcoördinator, de directie patiëntenzorg, de administratief directeur, en de hoofdgeneesheer.

In opvolging van een schriftelijke klacht wordt er altijd intern overleg georganiseerd door de ombudspersoon en/of de directie patiëntenzorg met de betrokken hulpverleners/dienstverleners. 

 

Feedback over de klachtenbehandeling

De betrokken patiënt (en zijn familie of naasten) wordt altijd geïnformeerd over de verdere opvolging en afhandeling van de klacht.

Het inzagerecht van het dossier en een eventuele kopie van het dossier van personen die niet meer in het ziekenhuis verblijven, worden verkregen via een aparte procedure. Deze info vind je in de onthaalbrochure bij opname.

Alle klachten worden gebundeld en opgenomen in een jaarverslag. Dit gebeurt anoniem. Het jaarverslag wordt bezorgd aan de directie van het ziekenhuis en aan de federale commissie van de rechten van de patiënt. 

 

Ombudsdienst

De zorgverstrekkers van het Sint-Alexius Ziekenhuis doen er alles aan om jouw verblijf comfortabel te maken en je met de beste zorgen te omringen. Toch kan het zijn dat jouw verwachtingen niet altijd worden beantwoord en dat je een vraag, een probleem of een klacht ervaart. In dat geval kan je in eerste instantie best de betrokken medewerk(st)er en/of teamcoördinator daarover aanspreken. Indien dit te moeilijk is, kan je ook contact opnemen met de externe ombudspersoon. De ombudspersoon is niet verbonden aan het ziekenhuis en werkt dan ook in alle onafhankelijkheid.

 

U kunt de ombudsvrouw Sofie Perquy bereiken op de volgende manier:

telefoon: 0489 58 78 38

e-mail: sofie.perquy@oogg.be

adres: Tenderstraat 14 9000 Gent

De ombudspersoon luistert naar jouw vragen en probeert samen met jou de meest geschikte oplossing voor jouw probleem te vinden.

Het gesprek is volstrekt vertrouwelijk. De ombudspersoon neemt dan ook enkel stappen waarin je toestemt. Mits jouw akkoord, zal zij contact opnemen met de betrokken zorgverstrekker. Indien mogelijk en gewenst, wordt een bemiddelingsgesprek georganiseerd.

Als je niet tevreden bent met het resultaat, worden alternatieven besproken en kan de ombudspersoon je inlichten over de werkwijze van een formele klacht.

 

Voor alle informatie over de ombudsfunctie verwijzen we je graag door naar de site van de onafhankelijke ombudsdienst geestlijke gezondheidszorg

 

De ombudsvrouw bezoekt elke woensdag van 9u30 tot 12u de verschillende zorgafdelingen. Tussen 12u30 en 13u is ze terug te vinden in haar bureel vooraan het ziekenhuis. Vraag gerust aan het onthaal of op de zorgeenheid waar zij consulteert. Op elke zorgeenheid is ook een brievenbus voorzien waar klachten schriftelijk in gedeponeerd kunnen worden