×

Herstelvisie 

Als ziekenhuis hebben wij een herstelcharter ontwikkeld vanuit verschillende perspectieven. Onze slogan is “samen onderweg”, omdat wij wensen steeds in een partnerschap met de zorgvragen samen zijn/haar/hun traject te bewandelen. 

Samen onderweg

Herstel betekent verschillende dingen voor verschillende mensen. Het betekent niet perse dat je ‘genezen’ bent of leeft zonder klachten en worstelingen. Herstel betekent wel dat je als mens je eigen leven bepaalt, echte keuzes maakt en hoop hebt in de toekomst. Het is een zoektocht naar handvaten om met moeilijke zaken om te gaan. Het betekent, terugvinden of ontdekken van richting, sterktes, gepaste rollen en inzichten.

Herstelondersteunende zorg is zorg waarbij er samen met de cliënt bekeken wordt wat je nodig hebt om je leven stap voor stap in een kwaliteitsvollere richting te sturen. Het is belangrijk je goed te voelen op een aantal domeinen zoals:

 •  Je gezondheid
 •  Je woonsituatie, thuissituatie
 •  Kansen die je krijgt rond zinvolle invulling van vrije tijd, werk en ontspanning
 •  Relaties met de mensen om je heen
 •  Betrokken zijn bij besluiten over jouw leven
 •  Eigenwaarde, zelfrespect en het gevoel van zelfbesturing

Voor de hulpverlener is herstelondersteunende zorg, zorg die gericht is op:

 • Presentie: op een authentieke open en onbevooroordeelde manier aanwezig zijn bij de cliënt.
 • Rehabilitatie: stap voor stap de cliënt ondersteunen om terug een plek in de maatschappij te vinden.
 • Trialoog: overleg met cliënt en zijn naastbetrokkenen.
 • Patiënten participatie: de cliënt krijgt de mogelijkheid om zijn eigen herstelproces te sturen en hier mee over te beslissen.
 • Samenwerken met ervaringsdeskundigen.

De werkgroep Herstel koos voor de zin: samen onderweg en het beeld van een autootje. Wij gaan als zorgverlener met de cliënt een tijdje samen onderweg en we nemen plaats in de passagiersstoel. In het begin vaak intensief, mee zoekend naar de juiste weg. We zijn copiloot en we hebben een coachende rol. We moedigen de cliënt/chauffeur aan om verder te gaan en in gevaarlijke situaties zullen wij de cliënt/chauffeur trachten te beschermen (en eventueel het stuur kort overnemen). We kijken mee uit naar bochten, gevaren, valkuilen, rustigere wegen, veiligere paden, enzo verder.… Indien nodig sturen we mee of helpen we te remmen. Later stappen we uit en coachen nog even aan de kant om nog later iemand uit te zwaaien en het beste toe te wensen. Wanneer wij als zorgverlener onze taak niet kunnen uitvoeren zoeken we mee naar alternatieve oplossingen of beslissen we om de samenwerking stop te zetten. Ook de cliënt kan kiezen om het samenwerken stop te zetten. (Uitgezonderd wanneer een wettelijke maatregel opgestart is.)