×

Welke verenigingen zijn er om familie te ondersteunen?

Similes

Similes is een vereniging voor familieleden van personen met psychische problemen. Deze organisatie streeft naar een moderne gezinsvriendelijke geestelijke gezondheidszorg die dichter bij de mensen staat, zonder wachtlijsten, met oog voor preventie, arbeid en wonen en naar het uitbouwen van inspraak en participatie. Similes steunt gezinsleden in hun herstel- en verwerkingsproces via juiste informatie en met de kracht die uitgaat van de ontmoeting tussen lotgenoten.

Voor meer informatie over Similes verwijzen we je naar hun website

Ten gepaste tijde organiseert Similes Sint-Alexius Grimbergen activiteiten zowel voor familieleden als voor een ruimer publiek.

 Via deze initiatieven stimuleren familieleden elkaar naar verwerking, zelfstandigheid en weerbaarheid. Ook voor Similes-activiteiten in dit ziekenhuis kan je terecht bij het kalenderoverzicht op de website van Similes. Deze activiteiten bestaan onder anderen uit: 

  • Gespreksmomenten en uitstappen waar familieleden met elkaar mogen en kunnen praten over hun eigen situatie
  • Informatievergaderingen met interessante informatie over thema’s uit de geestelijke gezondheidszorg, en in samenwerking met deskundige gastsprekers.

 

Familieplatform

Familieplatform behartigt de belangen van familieleden en ondersteunt hulpverleners in hun beleid. Ze stimuleren familie, familieorganisaties, overheden, zorgverstrekkers en zorgorganisaties om familie een actieve rol te geven tijdens het herstelproces van de patiënt. Dat doen ze op basis van hun praktijkervaring en wetenschappelijke onderbouwde kennis. Ze leggen het accent vooral op de thuiscontext.

Meer info kan je terug vinden op hun website

 

Kopp-Vlaanderen

 In PZ Sint-Alexius willen wij ook aandacht hebben voor Kinderen van Ouders met een Psychische Problematiek (KOPP) en aan de ouders handvaten aanreiken hoe zij hun kinderen kunnen steunen in deze moeilijke periode. Kinderen van alle leeftijden zijn welkom.

o   Informatiebrochures

Het gesprek aangaan met je kind over psychische kwetsbaarheid is niet simpel. Om hierin te ondersteunen beschikt elke afdeling over informatiefolders op maat van verschillende leeftijden. Ook onze collega’s op de afdeling kunnen je ondersteunen om dit gesprek aan te gaan.

o   KOPP ruimte voor kinderen

In het ziekenhuis beschikken wij over een ruimte ingericht op maat van kinderen. Deze ruimte beschikt over een gezellige en kleurrijke sfeer ook over spelmateriaal op maat van alle leeftijden. Indien je wenst gebruik te maken van de KOPP ruimte gelieve dit te overleggen met de afdeling, zodat zij de ruimte voor jullie bezoek kunnen reserveren

o   Ondersteuning op maat van kinderen

Ook buiten PZ Sint-Alexius zijn er organisaties die kinderen van ouders met een psychische problematiek ondersteunen. Voor meer informatie over de werking voor kinderen met een ouder met een psychiatrische problematiek, verwijzen we je naar hun website. Hier vind je toegankelijke informatie, handvaten en lotgenoten groepen voor KOPP.